Ekodeň v Hanušovciach nad Topľou

Slnečné počasie prialo 640 žiakom a ich pedagógom zo ZŠ Hanušovce nad Topľou dňa 30.04.2024, kedy pri príležitosti Dňa Zeme vyzbierali žiaci I. stupňa všetky odpadky v školskom areáli, vyskúšali si rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti, pričom členovia Zelenej školy = žiaci II. stupňa sa zahrali na učiteľov a snažili sa vyškoliť svojich mladších kamarátov v rámci rovesníckeho vzdelávania.

Žiaci II.st. vyčistili okolie svojho mesta, aj okolitých spádových obcí Remeniny, Ďurďoš a Pavlovce. Spolu vyzbierali a zároveň hneď vytriedili 65 kg komunálneho odpadu a 8 kg plastu, pričom skonštatovali, že „ani sme toho veľa nenazbierali, asi máme poriadkumilovných spoluobčanov.“😊

Pozdravujeme a ďakujeme za príležitosť byť súčasťou krásnej myšlienky