Súťaž „Naj video 2023

Hneď po dohlasovaní fotografickej súťaže, v stredu 24.10.2023 uverejníme na webstránke aj facebooku projektu súťažné videá. Do premiérového 1. ročníka tejto súťaže, ste prihlásili 4 videá od 4 autorov, reprezentujúcich 4 rôzne školy. Hlasovanie prebehne od 24.10. do 29.10, do 22.00 hod, podobným spôsobom ako v prípade fotografickej súťaže. Keďže je to prvý ročník, nechávame hlasovanie výlučne na vás, bez hlasov odborných hodnotiteľov.  Pri výbere „Naj videa“ sa zamerajte prosím na myšlienku projektu, zrozumiteľnosť príbehu, kvalitu strihu, titulkov, hudny a podobne. Videá budú číslované, bez uvedenia mena autora a školy, či organizácie, ktorú reprezentujú, predstavia sa v podstate samé… Výsledky uverejníme na webstránke aj facebooku projektu v pondelok 30.10.2023. Autora víťazného videa oceníme vecnou cenou v priebehu novembra 2023.