Gymnáziu Lipany

Aktivity v rámci DofE fičia na Gymnáziu Lipany naplno a nezastavia sa ani cez prázdniny. V sekcii Dobrovoľníctvo strieborní „Dofáci“ Šimon a Kamil takto cielene čistili časť EUROVELA 11 -Lipany a Pečovskú Novú Ves. Ďakujeme chlapcom za ich zodpovednosť a príklad v zmysle: „Netreba cyklotrasy len využívať, ale aj udržiavať.