ZŠ s MŠ v Muráni

Zber odpadu so žiakmi z 2.stupňa prebiehal v spolupráci s národným parkom Muránska planina na rôznych lokalitách v okolí národného parku Muránskej planiny.  Miesto v lokalite nad družstvom bolo najviac znečistené kde sa nám podarilo vyzbierať 543kg. Žiaci z 1.stupňa vyzbierali množstvo odpadu 359kg v lokalite okolo potoka Muránky. Sme veľmi radi, keď vidíme že žiaci sa neboja takýchto aktivít a priložia ruku k dielu.