Časový rozvrh projektu 2022

marec  –  jún 2022:     prihlasovanie do projektu pre rok 2022

                                    organizácia a realizácia čistiacich aktivít do prírody

                                    organizácia a realizácia vzdelávacích aktivít do prírody

                                    priebežná aktualizácia odpadového konta a webstránky

                                    informácie o zrealizovaných aktivitách

júl   –   august 2022:    prázdninové aktivity škôl, skupín a jednotlivcov

september 2022:        pokračovanie v realizácii čistiacich a vzdelávacích akcií v prírode

október  –  december 2022:   ukončenie čistiacich akcií pre rok 2022

ocenenie najaktívnejších zberačov pre školy aj jednotlivcov realizácia

súťaže „Naj fotografia prírody 2022“ – výstava fotografií