Gymnázium Lipany aktívne v DofE


Náš kolega Jozef Sobota z Gymnázia Lipany každoročne motivuje svojich žiakov k účasti na expedíciách DofE. Inak tomu nie je ani tento rok. Dievčatá na dobrodružných expedíciách musia ukázať, že majú odvahu, zodpovednosť, vynaliezavosť a srdce na správnom mieste. Jedna expedícia viedla hrebeňom Čergova, kde pozbierali 4 igelitky odpadu, druhá mierila na Kamenický hrad a dievčatá čistili okolie chatky OZ Kamenná veža. Jeden z princípov DE DofE totiž je „nezanechať za sebou žiadne odpadky“!!! O kontrolu sa starajú školiteľ, hodnotiteľ, ale neraz aj majiteľ miesta – bivaku.
Držíme palce, aby ste svoje expedície a projekty zvládli a dotiahli ich až do šťastného konca!