Úvod

13 312 kg za tento rok

Milí mladí, strední aj starší priatelia, skrátka všetci, čo pomáhate lesu. Máte naše veľké uznanie a obdiv! Vďaka vašim akciám a veľkej aktivite, najmä pri príležitosti Dňa Zeme, sme  v priebehu marca a apríla vyniesli z prírody 13 312 kg odpadu. To je takmer toľko, ako za uplynulé dva ročníky projektu dokopy!

Priam fantasticky sa rozbehli aj vaše akcie. Zatiaľ ste nás informovali o 24 aktivitách, z ktorých bola väčšina čistiacich (29 lokalít). Potešili ste nás však aj prípravou a realizáciou posterov ku Dňu Zeme, výsadbou a presádzaním stromčekov, úpravou sadov a parkov v okolí škôl, besedou o ochrane živočíchov a životného prostredia, návštevami fariem, vinohradu a Dedinského múzea. Je skvelé, že ste nadviazali spoluprácu aj s poľovníckymi združeniami, občianskymi združeniami a samosprávami obcí a miest.

Rekordná je aj účasť. Do projektu sa tento rok prihlásilo 46 základných škôl, stredných škôl a združení. Celkovo sa v roku 2023 k jeho myšlienke pridalo 5431 dobrovoľníkov + jednotlivci, ktorí sa pridali, alebo sami zorganizovali nejakú akciu. Príkladom je rodina 2 žiakov zo Stropkova (viď aktivita ZŠ Mlynská Stropkov), ktorá spolu s priateľmi na vlastné náklady vyčistila lesnú lokalitu v blízkosti svojej chaty!   

Všetko sú to úžasné príklady pre mladých a alternatívy, ako môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas tak, aby to bolo dobré pre telo aj pre dušu. ĎAKUJEME VÁM!

Veľké  ĎAKUJEME patrí však aj našim sponzorom 

Vďaka štedrosti ktorých sme mohli tento ročník projekt rozbehnúť a realizovať. V pozadí našich spoločných, doterajších úspechov stojí REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, firmy BENCONT COLLECTION, a. s., PARADAJKOVO s. r. o. a pri oceňovaní najaktívnejších škôl sa už tretí rok budeme môcť spoľahnúť na vecné ceny, ktoré venuje ŽELEZIARSTVO FOBER z Vranova nad Topľou. Dôveru nám poskytlo aj Mnisterstvo životného prostredia SR, ktoré prevzalo nad našim projektom Záštitu.

Veríme, že s príchodom teplejších, májových a júnových dní vaša inšpirácia a motivácia nepoklesne, práve naopak, vymyslíte toho ešte dosť na inšpiriráciu pre ostatných, ako pomáhať našej prírode. Držíme vám palce!