Pripravujeme

marec 2024 – zaradenie prihlásených škôl do projektu. Do konca marca by sme chceli mať
prehľad o tom, s koľkými školami môžeme tento rok počítať.
V priebehu mesiaca začneme pripravovať štartovacie balíčky s vreciami na odpad,
rukavicami, závesnými váhami, plagátikmi, sprievodnými informáciami a sladkou
motiváciou. Koncom masiaca začneme balíčky posielať na školy
Koncom marca, v prípade priaznivého počasia, očakávame prvé jarné čiastenia
prírody od zúčastnených škôl, prípadne iné aktivity (zber medvedieho cesnaku,
pozorovanie prírody, starostlivosť o stromy a pod.)

apríl 2024 – v apríli začneme posielať tričká s logom projektu a logami sponzorov na
zúčastnené školy, ktoré už majú za sebou realizáciu prvej aktivity. Počet tričiek
prispôsobíme podľa počtu zúčastnených škôl a finančných možností.
Krátke správy a informácie o vašich aktivitách, ktoré ako pevne dúfame, budú
pribúdať, budeme aktuálne uverejňovať na webstránke a facebooku projektu.
Dúfame, že nezabudnete na fotografie.

máj – jún 2024 – v týchto mesiacoch je zvyčajne počasie vhodné na aktivity všetkého druhu
v prírode. Budeme pravidelne aktualizovať stav odpadového konta a odpočítavať
vyzbierané kilogramy. Poskytneme vám na stránkach námety aj na iné činnosti
v prírode ako je zbieranie odpadu a budeme vďační za každý tvorivý a originálny
nápad od vás!