Ako na to ?

Hneď na začiatku chceme zdôrazniť, že do projektu sa môžu okrem škôl zapojiť aj jednotlivci, združenia a organizácie iného zamerania, ako je výchova a vzdelávanie. Tu vám poskytneme návod, ako sa zapojiť, alebo ako vykonať vlastné aktivity:

Chceme sa zapojiť:

Pre zapojenie sa do projektu stačí, aby ste nám na našu mailovú adresu (môže byť aj poštou) poslali prihlášku, potvrdenú riadiľom(ľkou) školy (môže byť scan). My vás hneď zaradíme medzi zúčastnených a budeme registrovať vašu aktivitu, podľa toho, ako sa vám bude dariť. Obratom vám zašleme štartovací balíček (pokiaľ nám to naše hmotné zásoby a rezervy dovolia). Balíček bude obsahovať: vrecia na zbieranie odpadu, rukavice pre dobrovoľníkov, závesné váhy, úvodné informácie, plagátik a nejaký malý sladký darček. Obsah balíčka použite na rozbeh pre vaše vlastné čistiace aktivity.

Prihlásené školy (jednotlivci, iné organizácie) sa môžu zúčastniť vyhlásených súťaží (Najkrajšia fotografia prírody, Najlepšie video, Výlet pre najaktívnejších jednotlivcov…). Do súťaže  „Najaktívnejšia škola“ sú zaradené automaticky hneď po prihlásení.

Chceme uskutočniť čistiacu aktivitu:

Pred každou aktivitou nezabudnite požiadať o súhlas vedenie školy a dohodnite si s ním termín, čas a podmienky konania aktivity.

1. Zvoľte si lokalitu a termín aktivity.

Vždy by malo ísť o lesný porast, prírodné prostredie v okolí miest, obcí, ciest, vodných tokov, ale aj odľahlešie prírodné zákutia. Termín podľa možnosti prispôsobte aktuálnemu počasiu a situácii.

2. Konzultujte svoj zámer so zástupcom obce.

Pár dní pred akciou sa spojte so starostom (zástupcom) obce. Oboznámte ho s vašim zámerom, spýtajte sa na znečistené lokality, dohodnite si miesto kde môžete nechať vrecia s odpadom určenými na odvoz.

3. Vyberte žiakov.

Žiakov dopredu informujte o čase, mieste a konaní aktivity. Zvoľte si maximálny počet žiakov, ktorých zvládnete a môžete zobrať so sebou. Informujte rodičov a v prípade, že ide o neplnoletých žiakov, nezabudnite na informovaný súhlas rodiča. Žiaka, ktorý nemá informovaný súhlas rodiča v žiadnom prípade neberte so sebou. Pri výbere žiakov zohľadňujte ich fyzickú kondíciu, zdravie, správanie sa a spoľahlivosť. Dopredu ich poučte o bezpečnosti počas školskej akcie a nechajte si to podpísať. Ak budete počas akcie fotiť, musíte si od žiakov a ich zákonných zástupcov vypýtať súhlas aj na tento účel. (Ach tá byrokracia…) 

4. Zvoľte si spôsob dopravy.

Na vzdialenejšie miesta sa môžete dopraviť vlakom alebo autobusom. Cestovné náklady žiaľ nie sme schopní preplatiť. Dopravu si voľte podľa vlastných možností.

5. Snažte sa počas aktivity nenútene vychovávať a vzdelávať.

Všímajte si činnosť žiakov. Upozornite ich na zásady správania sa človeka v prírode. Učte ich poznávať stromy, rastliny, živočíchy, ktoré poznáte. Dbajte na ich bezpečnosť. Poznávajte ich podľa správania sa k prírode a ku druhým. Nezabudnite vždy pochváliť tých, ktorí si to zaslúžia.

6. Odneste a odvážte odpad.

Odneste všetky vrecia s odpadom na miesto, ktoré ste si dohodli so zástupcom najbližšej obce. Odpad rozdeľte do vriec tak, aby boli naplnené, nie poloprázdne. Odvážte vrecia pomocou závesných váh. Odfotografujte váš spoločný výkon.

7. Pošlite nám správu.

Po skončení aktivity nám pošlite krátku správu o tom, kde ste boli, ako dlho, koľkí ste sa na čistení zúčastnili a koľko odpadu ste nazbierali. Ak máte nejakú „pikošku“ nehanbite sa ju pridať. My odpočítame váš výkon z cieľovej sumy 200 000 kg a uverejníme správu a fotografie o tom, ako ste si počínali na webstránke aj na facebooku projektu. Sledujte ich!

Adresy:    www.200tonvon.sk   na facebook sa preklite jednoducho z webstránky (bočná lišta)

Po uskutočnení Vašej prvej čistiacej aktivity Vám pošleme tričká s logom projektu (počet podľa počtu škôl a finančných možností)

Chceme uskutočniť inú aktivitu:

Veľmi sa potešíme, ak nám pošlete správy aj o iných aktivitách. Môžete v prírode sadiť stromy, inštalovať vtáčie búdky, kŕmidlá, domčeky pre hmyz, vyučovať, vychovávať, športovať, vzdelávať, trénovať zmysly alebo ísť na turistiku. Aj takéto aktivity sa počítajú a určite motivujú ostatných!

Chceme sa zúčastniť súťaže:

V roku 2024 budeme organizovať tieto súťaže:

Súťaž „Najaktívnejšia škola – každá z 3 škôl s najvyšším vyzbieraným odpadovým kontom získava medailu a ruksak plný dobrých a užitočných vecí (SOŠD Vranov n.T. –ako organizátor projektu sa v tejto súťaži zrieka ocenenia)

Súťaž „Najlepšia fotografia prírody 2024“ – počas vašich akcií foťte a navrhnite to aj žiakom. Koncom októbra 2024 pri vyhlásení súťaže nám môžete poslať fotografie, ktoré stoja zato, my ich uverejníme na facebooku, kde prebehne aj hlasovanie. Na 3 najlepších čakajú pekné ceny.

Súťaž „Najlepšie video z aktivity 2024“ – veľmi podobná súťaž pre autorov videí z aktivít, ktoré uskutočnila vaša škola. Môže to byť aj zostrih činnosti v rámci projektu za rok 2024. Odmenení budú opäť 3 najlepší.

Poznávací turistický výlet pre najaktívnejších – podľa dohody so sponzormi a aktuálnej finančnej situácie realizácie projektu…  Jednotlivci z najaktívnejších škôl (žiaci aj pedagógovia – spolu maximálne 20 žiakov + 4 pedagógovia) sú pozvaní na 4 dňový turistický výlet do atraktívnej a menej navštevovanej lokality na Slovensku (Malá Fatra, Súľovské skaly, Slovenský kras…) – uskutočnil by sa v októbri 2024

Držíme palce a tešíme sa na vaše aktivity!!!