Výsledky súťaže

Najaktívnejšia škola 2021

November je mesiac, v ktorom sa kvôli zhoršujúcemu sa počasiu končia čistiace akcie do prírody, a tak je tu priestor na sumarizáciu a vyhodnotenie najaktívnejších škôl v rámci nášho projektu.

Prvé 3 školy (okrem SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou, ktorá sa z pozície organizátora projektu zrieka ocenenia) získavajú pre svojich žiakov ruksak plný radosti. Nájdu v ňom turistické potreby, tričká s logom projektu, drevené suveníry, knihy o prírode na Slovensku a iné malé darčeky.

Prvých 10 škôl a organizácií získava fotoobraz prírody s poďakovaním.

Fotoobraz prírody s poďakovaním získavajú aj Gymnázium Lipany a ZŠ s MŠ Veľký Folkmar, za umiestnenie v prvej šestke škôl s najlepším priemerom vyzbieraného odpadu na 1 zapojeného žiaka.

Všetky školy a organizácie, ktoré sa do projektu zapojili aktívne, získavajú týždňový kalendár na rok 2022, ktorý je zároveň spomienkou a rekapituláciou aktivít z roku 2021. Sú v ňom uverejnené aj fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotka prírody 2021.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a organizáciám za ochotu pomôcť prírode na Slovensku a pomôcť mladým ľuďom lepšie ju spoznať!!!

Škola, organizáciaPočet zapojených žiakovPočet akcií do prírodyVyzbieraný odpad v kg
SOŠ drevárska Vranov 80152 940 kg
ZŠ Sídlisko II Vranove nad Topľou4002569,5 kg
Spojená škola internátna Vranov   602440 kg
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského z Košíc1002432 kg
ZŠ Rudňany2002300 kg
ZŠ Telgárt402213 kg
OZ Peťa kašineho z Brezovice – – – – –1210 kg
ZŠ, Mlynská 697/7, Stropkov192207 kg
Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica801199 kg
ZŠ Rejdová513197,5 kg
ZŠ Bernolákovo + OZ Bernolákovčan8001190 kg
Gymnázium Lipany2012173 kg
ZŠ s MŠ Veľký Folkmar354164,5 kg
SOŠ obchodu a služieb Prievidza601130,5 kg
Základná škola Mateja Lechkého Košice1001110 kg
SOŠ stavebná Nové Zámky601109,5 kg
SZŠ a SŠ podnikania Bratislava90183,5 kg
Gymnázium J. A. Raymana Prešov150182,5 kg
ZŠ Vyhne70573,5 kg
ZŠ s MŠ Úbrež25173 kg
ZŠ Bukovecká Košice 100147 kg
SOŠ technická Rožňava30145,5 kg
ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou30130 kg
SOŠ polytechnická Ružomberok60129,5 kg
SOŠ obchodu a služieb v Rožňave90120 kg
SOŠ obchodu a služieb Martin20015 kg
Základná škola SNP 1 Humenné6014 kg

Pasívne sa zapojili:

Škola, organizáciaPočet zapojených žiakovPočet akcií, vyzbieraný odpad
ZŠ Ľutina640
SOŠ technológií a remesiel Bratislava600
Obchodná akadémia Rožňava1200
Súkromná SŠ Podbrezová2000
SOŠ pedagogická Prešov1000

Priemer vyzbieraného odpadu na zapojeného žiaka:

Škola, organizáciaVyzbierané kg odpadu na 1 žiaka
SOŠ drevárska Vranov nad Topľou36,75
ZŠ, Mlynská 697/7, Stropkov10,89
Gymnázium Lipany8,65
Spojená škola internátna Vranov  nad Topľou 7,33
ZŠ Telgárt5,35
ZŠ s MŠ Veľký Folkmar4,70