Časový rozvrh projektu 2021

január – marec 2021- medializácia (internet,tlač, TV region…), oslovenie základných  a stredných škôl v regióne, postupne na východnom Slovensku a v ďalších oblastiach, tvorba web stránky, oslovenie známych osobností s prosbou o prijatie záštity nad projektom

marec – apríl 2021-  začiatok aktivít, rozposlanie štartovacích balíčkov na prihlásené školy,  „čistiace“ akcie do prírody

máj – jún 2021-  pokračovanie aktivít, aktualizácia www.stránky, aktualizácia odpadového konta, priebežné vyhodnotenie aktivity jednotlivých škôl

júl – august 2021- prázdninové aktivity škôl a jednotlivcov, fotodokumentácia, aktualizácia odpadového konta

september 2021-  pokračovanie aktivít škôl – „čistiace“ výlety do prírody, vyhodnotenie najusilovnejších škôl a jednotlivcov

október 2021 –  pokračovanie aktivít škôl, odmena najaktívnejších žiakov, výber žiakov + pedagógov, poznávací 4 dňový výlet do niektorého z národných parkov, prípadne prírodných rezervácií SR (Malá Fatra, Západné Tatry, Súľovské skaly…), podľa aktuálnych možností a situácie. 

november 2021- výstava najkrajších fotografií prírody z čistiacich akcií, výletov a pod., odmena autorov najkrajších fotografií, odmenenie najaktívnejších žiakov.

december 2021-  vyhodnotenie projektu, pozvanie sponzorov, tlačová beseda pre regionálne médiá