Rozhodni sa pre Slovensko

Študentka Gymnázia Dr. C. Daxnera vo Vranove nad Topľou Natália Vaterková nás zaujala projektom, v rámci ktorého fotila prírodu, zo svojich fotografií dala vyrobiť obrazy a tie darovala základným a stredným školám vo Vranove nad Topľou na dekoráciu interiéru a zároveň nenútené vzdelávanie a spoznávanie nádherných miest na Slovensku.

Natália je s nami aj v tomto projekte a veríme, že jej nápady a fotoaparát nám pomôžu dostať prírodu čo najbližšie aj k tým mladým, ktorí k nej nemajú vzťah a pochopenie. Zaujímavé výsledky získala dotazníkom od 200 respondentov, žiakov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Dotazník odhalil zarážajúcu skutočnosť, že viac ako polovička mladých ľudí nepozná, prípadne nikdy nebola ani na blízkych kopcoch, ktoré vidia z okna svojich domov.

Viac o výsledkoch dotazníka sa môžete dozvedieť  → tu