Dotazník

Zaujímal nás pohľad a názor našich spolužiakov a starších kolegov na prírodu a to, či ju vnímajú ako príležitosť na trávenie voľného času. Preto sme sa rozhodli vytvoriť dotazník, ktorý nám pomohol zistiť odpovede na naše otázky.

Dotazník sme začali úvodnou informáciou o jeho zameraní. Zaujímal nás vek a pohlavie respondentov, bol anonymný. Obsahoval celkovo 8 otázok, väčšinu s možnosťami výberu z viacerých možností. Ak nevyhovovala žiadna z odpovedí, mali možnosť doplniť vlastnú. Celkový počet respondentov bol 200, z toho 100 chlapcov a 100 dievčat vo veku od 15 do 19 rokov. O vyplnenie sme požiadali žiakov nasledujúcich škôl: Gymnázium, SOŠ drevárska, Obchodná akadémia a SOŠ A. Dubčeka, ZŠ Juh – 9. ročník.

Výsledky dotazníka

Dotazník nám priniesol odpovede, ktoré sme očakávali, ale niektoré nás aj prekvapili. Odpovede sú nasledovné:

1. Ako najčastejšie tráviš voľný čas?

Stredoškoláci najčastejšie trávia voľný čas s kamarátmi v meste (48%) alebo s mobilom (39%). Do prírody chodí vo voľnom čase len 9% opýtaných.

2. Zoraďte možnosti trávenia voľného času podľa toho, čo by ste uprednostnili

Drvivá väčšina stredoškolákov najradšej trávi voľný čas v reštaurácii na posedení s priateľmi. S menším odstupom nasleduje šport a potom turistika a pobyt v prírode. Len o niečo menej opýtaných si najradšej vo voľnom čase zapne facebook alebo ide na nákup v obchodnom centre. S pomerne veľkým odstupom nasleduje čítanie a na poslednom mieste PC hry. Zaujímavé je aj porovnanie dievčat a chlapcov, kým posedenie s priateľmi víťazí u oboch pohlaví, poradie ostatných možností sa už výrazne líši. Dievčatá si hneď potom zájdu na nákup a chlapci naopak sa veľmi radi venujú športu. Kým u dievčat je čítanie a turistika približne na rovnakej úrovni, na treťom mieste, chlapci čítanie zaradili s veľkým odstupom na posledné miesto a turistiku zaradili aj oni na tretie miesto. Najmenšiu dôležitosť u dievčat zohrávajú PC hry.

3. Napíšte ako na vás vplýva pobyt v prírode

Z možností uvedených v tejto otázke si až 47% opýtaných zvolilo tú, že sa v prírode cíti dobre. Upokojujúco pôsobí príroda na rovných 40%. Naopak 7% sa v prírode nudí. Zaujímavé boli 3 prípady odpovedí v štýle: ,,Bojím sa, že ma niečo zje.“

4. Označte miesta, o ktorých ste už počuli

Morské oko je pre stredoškolákov najznámejším miestom, označilo ho až 98% respondentov. O Sninskom kameni počulo 94% a o Herlianskom gejzíre 87%. Oblík je známym pre 71% opýtaných, Hermanovské skaly 60%, Tomášovský výhľad 57%. Horšie sú na tom Zapikan, o ktorom počulo len 32%, vrch Sivec niečo hovorí 20% a Hájske vodopády a Zádielska tiesňava sú v povedomí 13% resp. 14% opýtaných. Aj tak výsledky prekonali naše očakávania, mysleli sme si, že Zapikan, či Hájske vodopády bude poznať ešte menej spolužiakov.

5. Označte miesta, ktoré ste už osobne navštívili

Aj keď pomerne dosť žiakov poznalo miesta uvedené v predchádzajúcej otázke, málo ich aj skutočne navštívilo. Na Morskom oku a Sninskom kameni bolo síce až 73% resp. 62% opýtaných, ostatné miesta už neprekročili 50% hranicu návštevnosti našich respondentov. Herliansky gejzír navštívilo 46%, Oblík39%, Tomašovský výhľad 26%, Hermanovské skaly 20%. Na blízky Zapikan si našlo cestu len 9%. Na Hájske vodopády už len 3% a nádherná Zádielska tiesňavaprilákala len 4 z opýtaných stredoškolákov.

6. Ako často podnikáte výlety do prírody?

Drvivá väčšina, až 57% sa do prírody pozrie len príležitostne, cez prázdniny alebo počasrodinnej dovolenky. Každý týždeň zájde na prechádzku do prírody 12% opýtaných. Aspoň raz za mesiac sa na prechádzku do lesa vyberie 11%. Školské akcie sú jedinou príležitosťou pre „exkurziu“ do zelene pre 10% opýtaných. 6% respondentov chodí do prírody len raz za rok a 4% nechodia do prírody vôbec.

7. Zakrúžkujte 3 možnosti, čo považujete pri výletoch v prírode za najatraktívnejšie

Za najúchvatnejší zážitok v prírode považuje 78% nádherný výhľad. 57% sa najradšej pokochá pohľadom na vodopády. 43% sa najviac teší na návštevu jazera alebo priehrady a pre 39% sú najatraktívnejšie jaskyne. 31% túži na svojich potulkách stretnúť nejaké (mierumilovné) zviera. Štíty a kopce sú lákadlom pre 23% opýtaných. Vtáčí spev v lesoch a rovnako aj skaly a bralá lákajú do prírody zhodne po 15% respondentov. Traja z respondentov uviedli, že v prírode nič nie je také atraktívne, aby to stálo za tú námahu.

8. Napíš dôvody prečo chodíš alebo nechodíš rád do prírody.

Viac ako polovica respondentov uviedla, že do prírody chodia premýšľať, fotiť, zbierať huby, zrelaxovať, odísť od médií, na lepší vzduch a podobne. Avšak rovných 30 respondentov na to nemá čas alebo sa im nechce, či ich to nezaujíma. Dvaja sa boja, že sa im niečo stane a 14 stredoškolákov sa k otázke nevyjadrilo vôbec. Odpovede ku tejto otázke nás potešili a zároveň aj prekvapili, pretože sme čakali, že oveľa viac respondentov sa vyjadrí tak, že ich to nezaujíma a nemajú dôvody do nej ísť.

 

Vyhodnotenie

Výsledky dotazníka celkovo potvrdili naše predpoklady. Stredoškolákom sa príroda vzdialila a vo voľnom čase jej venujú pozornosť len okrajovo. Pravidelne raz do týždňa, prípadne do mesiaca si do prírody zájde len každý štvrtý stredoškolák. Napriek tomu je v poradí obľúbenosti trávenia voľného času na treťom mieste. Veď sa tu viac ako 80% cíti veľmi dobre a upokojujúco.

O zaujímavých miestach v prírode v našom okolí majú študenti stredných škôl pomerne dobrý prehľad. Zrejme boli pozorní na hodinách Geografie, prípadne Regionálnej geografie ešte na základných školách. Tieto miesta však navštevujú pomerne málo. Morské oko, Sninský kameň, či Herliansky gejzír sú ťahákom, je otázkou akejsi „cti“, žeby človek mohol povedať: „Áno, bol som tam!“  Treba však povedať aj to, že pri ich návšteve nejde o nič extra náročné, takže turista si ich návštevou príliš „neublíži“ (výnimkou je chvíľkové prudké stúpanie na Sninský kameň).Po prehliadke sa upokojí svedomie a rodič si povie: „Dobre, boli sme tam, stačilo.“  Tu sa dostávame ku dôvodom, prečo sa stredoškoláci napriek tomu, že sa im v prírode páči a cítia sa v nej dobre, dostanú ku príležitosti ju navštíviť len zriedka. Až rodinné dovolenky, prázdniny, prípadne školské výlety im poskytnú možnosť dostať sa do jej blízkosti. Príroda sa nám vzďaľuje, najmä, ako nám  Vranovčanom, tak aj väčšine detí z menších, či väčších miest, a na prekonanie vzdialenosti potrebujeme auto, autobus, vlak, bicykel a podobne. Na samostatné používanie auta je väčšina z nás ešte mladá, spoje chodia riedko a nie sú vždy a všade ideálne, bicykel nie je kde odložiť, ak chcete alebo musíte po dosiahnutí želaného bodu pokračovať pešo…

Zamýšľame sa, či sme boli niekedy zo základnej školy cielene v prírode. Výchovné koncerty, návšteva divadla, kina, múzea, triedne výlety smerovali na Domašu (aspoň kúsok prírody), kúpaliská a podobne. Nepamätáme si, že by sme okrem lyžiarskych kurzov zamierili cielene niekde do lesa, na turistiku a podobne. O prírodných pamiatkach sme sa učili a pozreli si ich aj na obrázkoch v prezentáciách, ale to bolo asi tak všetko.

Myslíme si teda, že vzťah ku prírode môžu u nás vypestovať najmä rodičia. Niet nad vlastnú skúsenosť, a ak vás nik za celý rok nezoberie do lesa, na kopec, na túru, tak sa k tomu sami len ťažko odhodláte, lebo vám chýba odpoveď na otázku: „Prečo by som tam

mal ísť?“