Časový rozvrh projektu 2024

február – marec – chceme rozposlať pozvánky na čo najviac základných a stredných
škôl po celom Slovensku, registrovať ich spätnú väzbu,
aktualizovať webstránku a facebook

koniec marca – apríl – rozposlanie štartovacích balíčkov na zúčastnené školy, začiatok
aktivít jednotlivých škôl

máj – jún – čistenie prírody, aktualizácia www.stránky a odpadového konta,
priebežné vyhodnocovanie aktivity jednotlivých škôl – posielanie tričiek
s logom projektu na jednotlivé školy (po prvej aktivite)

júl, august – prázdninové aktivity škôl, skupín a jednotlivcov

september – jesenné čistenie prírody, pokračovanie v aktivitách škôl

október – pokračovanie aktivít, poznávací zájazd pre najaktívnejších žiakov (výber
žiakov + pedagógov), propagácia a príprava súťaží

koniec októbra – november – realizácia a vyhodnotenie súťaží „Najkrajšia fotografia
Slovenskej prírody 2024“ a „Najlepšie video 2024“

december – ukončenie a vyhodnotenie aktivít jednotlivých škôl, propagácia výsledkov
projektu za rok 2024