Výsledky súťaže 2022

Najaktívnejšia škola

V decembrovom počasí sa už len máloktorá škola vyberie na akciu do prírody, a tak koncom novembra počítame kilogramy, ktoré ste jednotlivo na svojich aktivitách odstránili z lesov. Samozrejme, uvedomujeme si, že účastníci projektu nemajú rovnaké podmienky, niekto má lesy blízko, iní musia ísť podstatne ďalej, niekde je prostredie čistejšie, inde žijú väčší „bordelári“, atď… Dávame preto klobúk dolu pred každým, kto sa zapojil a zobral deti do lesa. To je to hlavné a to sa počíta. Ďakujeme!

          V rámci obmedzených možností, ktoré tento rok máme, by sme však predsa chceli odmeniť tých, ktorí vynikli aktivitou, objemom vyzbieraného odpadu, či tvorivosťou:

Prvé 3 školy (okrem SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou, ktorá sa z pozície organizátora projektu zrieka ocenenia) získavajú pre svojich žiakov ruksak plný radosti. Nájdu v ňom sladké odmeny, turistické potreby, drevené suveníry, knihy o prírode na Slovensku a iné malé darčeky.

Ďalších 10 škôl a organizácií získava malý darček pre žiakov a ďakovný list. Túto odmenu získava aj ZŠ SNP 1, Humenné, za najviac uskutočnených aktivít a zapojenie krúžku „Enviráčik“ do projektu.

Všetky školy a organizácie, ktoré sa do projektu zapojili aktívne, získavajú týždňový kalendár na rok 2023, ktorý je zároveň spomienkou a rekapituláciou aktivít z roku 2022. Sú v ňom uverejnené aj fotografie zo súťaže „Najkrajšia fotka prírody 2022“.

Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a organizáciám za ochotu pomôcť prírode na Slovensku a ponúknuť mladým ľuďom možnosť lepšie ju spoznať!!!

Rebríček najaktívnejších 2022 viac