Sprievodné súťaže

Podľa finančných a materiálnych možností plánujeme počas projektu uskutočniť tieto súťaže:

Dobrý nápad – súťaž venovaná tvorivým jednotlivcom, zapojeným do projektu. Ide o to, vymyslieť, čo s odpadom, ktorý nájdete v lese. Nájsť možnosť jeho zužitkovania, zhodnotenia, spôsob zneškodnenia, rýchleho vyzbierania, efektívneho zabránenia znečisťovaniu lesa a podobne.               

Najkrajšia fotografia prírody – výzva pre nádejných fotografov. Počas čistiacich akcií sa určite dostanete aj na miesta, ktoré vás očaria. Momenty, ktoré ste zachytili počas dobrovoľníckych aktivít a výletov do prírody môžete prihlásiť do tejto súťaže a možno sa dočkáte ocenenia! Viac o výsledkoch súťaže  → tu

Najaktívnejšia škola, organizácia  – spomedzi všetkých zapojených škôl vyhodnotíme tie, ktoré budú mať na konci októbra v priemere najviac vyzbieraných kilogramov odpadu na žiaka školy (nie zapojených, všetkých žiakov školy), ale aj tie, ktorých konto vyzbieraného odpadu bude celkovo najvyššie. Viac o výsledkoch súťaže  → tu

Najaktívnejší jednotlivec – školy, ktoré budú mať začiatkom septembra 2021 najlepšie výsledky v zbieraní, určia žiakov, ktorí boli najlepší a najaktívnejší. Títo žiaci budú mať možnosť sa zúčastniť štvordňového poznávacieho výletu do niektorej z vybraných lokalít našej prírody (Západné Tatry, Malá Fatra, Súľovské skaly, Slovenský raj, Veľká Fatra, Muráňska planina…).

Ekopríbeh – príbeh, čin, gesto, ktoré sa udialo počas aktivít projektu. Oceníme jednotlivcov, ktorí si zaslúžia uznanie za svoje konanie a vystupovanie. Odmena pre 3 ocenených bude účasť účasť na už spomenutom štvordňovom poznávacom výlete po Slovensku.