Nielen čistiace aktivity

Milí priatelia, vaše aktivity nemusia byť zamerané len na čistenie lesov a prírodných plôch. Pokojne môžete realizovať aj akcie poznávacie, výchovné, zážitkové, turistické, ochranárske…

Projekt je aj o výchove mladých ľudí, aby spoznali Slovensko a vedeli si v živote vybrať tie správne hodnoty. Môžete im pomôcť každým detailom. Vašej tvorivosti nestaviame žiadne hranice. V Lipanoch napríklad separujú v škole odpad, v Sekule budú sadiť pred školou ovocné stromčeky, vo Veľkom Krtíši robia z búdok vtáčí hotel, drevári z Vranova turistikou poznávajú slovenské hory, kolegyňa Zuzka fotí v prírode kvety a rastliny… To je krásna diverzita projektu, o ktorú nám ide. Veríme Vám a držíme Vám palce! Ste tvoriví, ste super, tak do toho!