CSŠ Vranov nad Topľou

V posledných rokoch prebieha na Slovensku veľmi pekná a záslužná aktivita, ktorej názov hovorí za všetko: 200 ton z lesa von. Nie, nejde o vývoz dreva aj keď by sa na prvý pohľad, či prvé počutie zdalo. Ide o zber všetkého, čo sa v našich lesoch nachádza, ale z prirodzenosti veci tam nepatri. Aj naša škola chcela prispieť k čistote životného prostredia, a preto sme v piatok 3. mája vyniesli z lesného porastu pri obci Vyšný Kazimír 136 kilogramov odpadu. Podieľali sa na tom hlavne žiaci trieda sexta a 7.A, zoskupení v skautskom krúžku. Chcem sa im osobitne poďakovať ako aj pani starostke a našej kolegyni Ivane Janočkovej, ktoré nám celú aktivitu pomohli uviesť do praxe.