Milí naši!

Na začiatok sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať, že sme sa mohli stať súčasťou Vášho projektu. Na našej škole to vypuklo dňa 3.5.2024, kedy sme spojili sme dva projekty do jedného, Deň Zeme a 200 ton z lesa von. 

Starší žiaci čistili rieky a my mladší sme bežali do lesa, zbierať odpad do vreca. Zbierali sme odpad aj po našej obci. Naši žiaci zbierali s veľkým nasadením. Predháňali  sa, kto skôr zdvihne papier, plast, kov,  sklo, igelity, topánky, hrnce. Cestou objavovali ukryté predmety, hľadali poklad. Štvrtáci objavili toľko topánok, že by si mohli otvoriť obuvníctvo.

Druháci objavili vratné fľaše, nazbierali až 4 eurá, za ktoré kúpili pre všetkých cukríky. Prváci spoznali našu obec z grúňa. Bola to výborná akcia. Prešli sme veľa krokov, nikto však neprotestoval. Domov sme  sa vrátili unavení, hladní, ale s dobrým pocit, že sme niečo vykonali pre našu planétu Zem. Samozrejme s pomocou Božou, nemali sme žiaden úraz.

Boli sme rozdelení na 3 skupinky. Vyzbierali sme 350 kg odpadkov a zúčastnilo sa nás 135 žiakov a 8 učiteľov. Veľmi nás potešilo, že sme sa spoločne spojili aj s pracovníkmi obecného úradu pre dobrú vec.

Ešte raz ďakujeme za Váš projekt s veľkou myšlienkou.

S pozdravom žiaci ZŠ Novoť na Orave. Už sa tešíme na ďalšiu akciu, určite si ju zopakujeme.

Milada Zavoďančíková