Krásny Deň Zeme na ZŠ Vsevoloda Čechoviča Veľký Krtíš

„Deň Zeme sa stal dôležitou súčasťou života na našej škole. Zdôrazňujeme žiakom význam ochrany prírody. V rámci tohto dňa (29.4.) sme so žiakmi mohli zažiť aktivity na viacerých stanovištiach. Na jednom stanovišti maľovali zemegule, kde mohli prejaviť kreativitu. Na ďalšom prebiehal hmatový test rôznych prírodnín. Stanovište s názvom recykluj si vyskúšali celý postup recyklácie papiera a vyrobili si krásne srdiečka. Nezabudli sme ani na šport. Žiaci si zmerali sily pri triedení odpadu. Ich úlohou bolo pozbierať a roztriediť za čo najkratší čas odpad. Na Dni Zeme sa venovala pozornosť aj ohrozeným druhom živočíchom. Jedným z vrcholov dňa bolo meranie síl v ekokvíze, ktorý testoval vedomosti žiakov o životnom prostredí. Ďalšou zábavnou aktivitou bolo ekobingo, kde si zahrali hru a zároveň sa aj učili. Naši ôsmaci podnikli čistiacu akciu. Podarilo sa im vyzbierať 847 kg odpadu. Touto cestou by sme chceli poďakovať viceprimátorovi mesta Veľký Krtíš Petrovi Plavcovi, za opätovnú spoluprácu. Veríme, že spoločne pomôžeme obnoviť čistotu nášho mesta a jeho okolia.

Zavítala medzi nás aj pani Koreňová zo SOŠ Želovce, ktorá nám porozprávala o včele medonosnej a na svoje si prišli aj mlsné jazýčky pri ochutnávke sladkého medu. Tento krásny a nezabudnuteľný deň pre nás pripravili pani učiteľky Mgr. J. Kušická, Mgr. L. Klimentová a Mgr. G. Výbochová.