Upracme si svoju obec a jej okolie

Každá cesta začína obyčajným krokom. Tak sme sa aj my, v našej ZŠ Klátova Nová Ves, rozhodli spraviť prvý krok ku skrášleniu našej obce. 27.3. sa celá škola zapojila do celosvetovej iniciatívy: Upracme svet, upracme Slovensko s našim podtitulom: Upracme si svoju obec. Žiaci prvého stupňa našej školy sa zamerali na upratovanie blízkeho okolia školy, obecného ihriska, hlavnú cestu i časť Sihoť. Starší žiaci sa podľa tried rozdelili na 4 skupiny a zamerali sa na zber odpadkov v časti obce Janova Ves, Kolové kúty, Podkostolie, Turčianska cesta. Vyčistili priekopy i trávnaté plochy popri cestách. Nazbierali sme cca 25 vriec odpadu, t.j. 748 kg, niekoľko pneumatík a iných objemných vecí, ktoré sa nám do vriec nezmestili. Ďakujeme obecnému úradu, ktorý sa postará o likvidáciu odpadu. Počas celej tejto akcie na nás príjemne svietilo slniečko, užívali sme si pohyb, čerstvý vzduch a dobrú náladu. Všetkým zúčastneným deťom i učiteľom ĎAKUJEME!!!

Dokázali sme, že nám naozaj záleží na čistote nášho okolia