Gymnázium Lipany sadilo kaukazské jedle

Čo všetko v sebe ukrýva predmet regionálna výchova a ekológia? Mnohí ho možno strávia v triede, pri prezentácii, pred mapou, s výkladom, besedou… Kolega Jozef Sobota a jeho 30 žiakov z Gymnázia Lipany to však chytili z úplne iného konca! Využili tento predmet nie ako fádnu teóriu, ale ako užitočnú a zábavnú prax. Začiatkom apríla vysadili 60 kaukazských jedlí a vyzbierali 50 kg odpadkov pri lokalite Hradisko. O tom, čo pre žiakov znamená vyučovanie a výchova priamo v prírode najlepšie porozprávajú priložené fotografie. Neostáva nám iné, ako povedať: „Takto sa to robí priatelia!“