Napriek všetkým predpovediam…

S malou dušičkou sa dnes 7 žiakov + 1 pedagóg z SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou, vydalo na upratovanie turistického chodníka z hradu Čičva až po Sídlisko Lúčna vo Vranove. Malo byť totiž chladno a pršať. Terén bol síce rozmoknutý, no príjemných 18 stupňov bez dažďa dovolilo drevárom upratať katastroficky značený turistický chodník, odniesť z jeho blízkosti 2 pneumatiky a dve vrecia odpadkov, spolu 23 kg. Vďaka cestárom, ktorý opravovali cestudo Vyšného Kazimíra a ochotne sa ponúkli, že tie 2 pneumatiky odvezú. Ušetrili tak našim dobrovoľníkom pekných pár kilometrov s pneumatikou v ruke! Príjemný a veľmi milý moment dnešného dňa! Asi je to naozaj pravda, že dobro ľudí spája…