Stakčín

Dňa 11.04.2024 si žiaci 5. a 6. ročníka (21 žiakov) vyhrnuli rukávy, nasadili rukavice a ochotne sa pustili do zberu odpadu👏🧤. Patrí im veľká vďaka, keďže nie len myslia environmentálne, ale dokazujú to aj svojimi činmi💚

Čistenie sa uskutočnilo v Stakčíne, neďaleko prírodnej rezervácie Grúnik, ktorá je známa výskytom čemerice purpurovej. Výsledok? Vyzbieraných 10 vriec odpadu (hmotnosť 100 kg) a ďalších veľkorozmerných vecí na úseku dlhom približne 300 metrov. V rámci akcie boli pre žiakov pripravené aj výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na poznávanie a pozorovanie prírodnín vyskytujúcich sa v Národnom parku Poloniny.

Zapísala: Mgr. Adriana Kapraľová