PZ Drina a MŠ Juskova Voľa

V sobotu 20.4. sa zišlo 101 dobrovoľníkov na upratovanie rozsiahlych lesov Pod Slanskými vrchmi za obcou Juskova Voľa. Akciu organizovalo Poľovnícke združenie spolu s materskou školou Juskova Voľa. A zorganizovalo ju naozaj super! Dobrovoľníkov, rozdelení do 5 skupín mali 2 – 3 sprievodcov z radov poľovníkov, ktorí ich odviezli na vytipované lokality, kde sa uskutočnilo čistenie. Traktory a štvorkolky s vlečkami odvážali vyzbieraný odpad na dohodnuté miesto, odkiaľ bol neskôr prevezený na zberný dvor. Výsledkom sobotňajšieho čistenia lesov bolo 5450 kg odpadkov rôzneho druhu, od pneumatík, cez vaňu, staré šatstvo, zbytky lešenia, linoleum, skla a všadeprítomných plastov. Unavených „zberačov“ milo prekvapilo pestré pohostenie po akcii, v podobe gulášu, pečených klobás, chlebíkov a iných dobrôt. Deti si mohli vyskúšať streľbu z luku a zo vzduchovky, nechýbala ani tombola. Organizačne skvele zvládnutá akcia pomohla prírode sa znova nadýchnuť a ľuďom stretnúť sa a potešiť pre dobro veci. Ďakujeme!