Hodnotenie 3. ročníka projektu

Rok 2023 nám priniesol zatiaľ asi najvydarenejší ročník. Bola v ňom radosť, tvorivosť, nasadenie a hlavne srdce! Neobmedzili ste sa len na zbieranie odpadu, zamestnali ste deti aj výrobou vtáčích búdok a hotelov, kreslením posterov, fotografovaním, odstraňovaním drôtov a starých oplotení z lesných porastov, sadili ste s nimi kvety a stromy, spoznávali hrady a zámky. Pritom nechýbali opekačky, zbieranie húb a lesných plodov, turistické expedície, zážitkové vyučovanie. Rozbehli ste spoluprácu s občianskymi a poľovníckymi združeniami, samosprávami obcí, dôchodcami a rodičmi žiakov. To všetko je úplne skvelé a super a za to všetko VÁM patrí obrovské uznanie, vďaka a obdiv!

Čísla

Do tohto ročníka sa prihlásilo 45 škôl a 2 združenia, z toho rovných 40 sa zapojilo aktívne (uskutočnili aspoň 1 aktivitu), 7 pasívne (bez aktivity). Spolu sme uskutočnili 96 aktivít, zapojili do nich viac ako 5600 dobrovoľníkov (pedagógov, žiakov, rodičov, dôchodcov, poľovníkov a ostatných), ktorí odstránili z lesa spolu 24 737 kg odpadu!

Ocenenie

Odmeny nie sú dôležité, dobrovoľník by mal svoje presvedčenie a elán obetovať práci na dobrej veci bez nároku na odmenu. No povedzte to dieťaťu, ktorého túži po pozornosti a ocenení svojej práce. Ak ho chcete získať pre dobrú vec, musí vidieť a uveriť, že to, čo robí má zmysel, ľudia si to, vážia a oceňujú. Preto sa snažíme venovať aktívnym školám aspoň symbolické motivačné ceny, aby žiaci aj pedagógovia videli, že ich prácu a obetavosť si nesmierne vážime a obdivujeme. Ďakujeme za milé a príjemné stretnutia pri odovzdávaní cien, ktoré nás presvedčili o tom, že ste naozaj skvelí ľudia! 

Ďakujeme Vám, že ste v roku 2023 boli súčasťou tohto projektu, a ak sa rovnako rozhodnete aj v roku 2024, budeme veľmi radi!