Spojená škola Piešťany

Uskutočnila počas roka 2023 dve aktivity. Na prvej, aprílovej, sa zúčastnilo 12 žiakov, ktorí prírodu odľahčili o 19 kg odpadu. Na tej druhej, októbrovej, pre zmenu 16 žiakov naplnilo vrecia 15 kg odpadu. Obe aktivity sa konali okolo Váhu a v okolí školy.