Blahoželáme k úspechu ZŠ Hanušovce nad Topľou

Hneď začiatkom nového roka 2024 nás potešila mimoriadne príjemná správa:

„Vážení oganizátori projektu 200 ton z lesa von, v mene celej ZŠ Hanušovce n/T vám ďakujeme za možnosť zúčastniť sa projektu, ktorý v nás zas a znova prebudil cit k čistej prírode a umožnil prispieť našimi vyzbieranými 191 kg odpadu ku krajšej planéte. Nielen žiaci ale aj pedagógovia sa neustále učíme chrániť prírodu, pričom popri tomto projekte, sme po dvoch rokoch usilovnej práce všetkých žiakov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov našej školy boli odmenení na slávnostnej certifikácii Zelenej školy v Košiciach a naša škola bola zaradená do celosvetovej siete Eco-schools. V spoločnosti ostatných úspešných škôl z celého Slovenska nám bola oficiálne udelená vlajka a certifikát za tému „voda“,  ktorej sme sa v našej škole a okolí počas posledných dvoch rokoch intenzívne venovali.

Všetkým, ktorí sa na takýchto projektoch podieľajú a záleží im na životnom prostredí, v ktorom žijeme, chceme poďakovať. Do nasledujúcich rokov, v ktorých budeme spolupracovať v oblasti „odpadu“ v rámci Zelenej školy,  si želáme veľa síl a odhodlania.“