Čistenia brehov Zemplínskej šíravy

Aj ZŠ s MŠ Zalužice sa zapojila do projektu, keď sa žiaci 2. ročníka pustili do čistenia brehov Zemplínskej šíravy, pod vedením tr. učiteľa Mgr. Petra Uličného. Odpadkov nazbierali iba za jeden mech – 6 kg, ale každý kilogram sa počíta a ešte viac sa cení ich ochota a odhodlanie pomáhať. 
Žiaci 1. roč. sa pod vedením tr. uč. PhDr. Mariany Stripaiovej a p. asistentky Mgr. Anny Vargovej učili ako správne separovať odpad a zábavnými aktivitami  si pripomenuli dôležitosť Dňa Zeme.