Vo Veľkom Krtíši vybudovali vtáčí hotel

Originálny nápad zrealizovali na ZŠ Vsevoloda Čechoviča vo Veľkom Krtíši. Žiaci dostali možnosť vyrobiť búdky pre malých operencov. Každá trieda dostala svoj vlastný triedny strom, na ktorý žiaci vešali vyrobené búdky. A keďže ich vyrobili celkovo 103, vtáčí hotel bol na svete. Na 1.stupni dominovala 2.A trieda s 20 búdkami, na druhom stupni 9.A s 13 vyrobenými domčekmi pre vtáčikov. Skvelý nápad a originálna akcia neumrela na krásu. Pestrofarebné a pestrotvaré vtáčie búdky, vďaka tvorivosti pedagogógov a šikovnosti žiakov z Veľkého Krtíša, tak ponúknu domov množstvu vtáčích rodiniek a malých vtáčeniec. Veľké uznanie a klobúk dolu pred vami, milovníci prírody z Veľkého Krtíša!