Prišla nám správa z Košíc

Dňa 9. mája v čase od 9:00 – 12:00 sa študenti 1. a 2. ročníkov  Gymnázia sv. Tomáša Akvinského opäť zapojili do zbierania odpadu, tentoraz v okrajovej lesnej lokalite mestskej časti sídliska KVP v Košiciach. Rozdelili sme sa a zbierali sme v dvoch rôznych lokalitách na okraji sídliska.  Akcie sa zúčastnilo 115 študentov a spolu vyzbierali 464 kg odpadu. Tešíme sa, že sme opäť mohli prispieť k čistejšej prírode v našom okolí. Ďakujeme za spoluprácu!