ZŠ Čakľov sa rozbieha

V poradí 3. najaktívnejšia škola z minulého ročníka projektu – ZŠ Čaklov tiež rozbehla svoje aktivity pri príležitosti osláv Dňa Zeme. Žiaci kreslili postery, učili sa separovať odpad a samozrejme sa pustili aj do čistenia okolia svojej školy a tí starší zase čistili okolité lesy. Spoločnými silami zbavili prírodu 429 kg odpadu. A ako to už býva ich zvykom neposlali fotografie, ale prezentačné video. Pár obrázkov predsa len poslali… Ruksak plný dobrých vecí, ktorý získali ako odmenu za 3. miesto, takto pekne rozdelili najaktívnejších žiakov. Ďakujeme vám dobrovoľníci z Čaklova!