Gymnázium Lipany 

 Neúnavné Gymnázium Lipany pridalo na Deň Zeme ďalšiu, v poradí už svoju tretiu aktivitu. Žiaci sekundy a septimy vyzbierali odpad z prírodných plôch pri námestí Svätého Martina (pod cintorínom) a za jedálňou Gymnázia. Naplnili 13 vriec a spolu vyzbierali 65 kg odpadu!