Z Kokavy nad Rimavicou prišla senzačná správa

„Dňa 21.4.2023 sa pedagógovia, žiaci a pracovníci OÚ v Kokave 
nad Rimavicou spojili v myšlienke „200 ton z lesa von“ a usilovali sa 
nazbierať čo najviac odpadu v obci, ale aj mimo nej. Do akcie sa zapojilo 
19 pedagógov, 230 žiakov a 13 pracovníkov OÚ. Počasie im prialo, a tak 
rozdelení v rôznych uliciach a lokalitách mohli nerušene „odbremeňovať“ 
matku Zem a prispievať k jej očisteniu a skrášleniu. Veľký zážitok zo 
zmysluplného dopoludnia si odniesli žiaci 1. stupňa, ktorí sa od útleho 
veku učia chrániť prírodu. Nezaháľali ani starší žiaci a dospelí, ktorí 
pokračovali aj v popoludňajších hodinách. Spoločnými silami sa im 
podarilo vyzbierať 1000 kg odpadu.“