ZŠ Klátová Nová Ves

Najaktívnejšia škola – ZŠ Klátová Nová Ves na záver projektu uskutočnila ešte jednu aktivitu, v rámci triednických hodín vyzbierali žiaci v blízkom okolí 64 kg odpadu. Spolu s týmto „úlovkom“ majú za rok 2023 na svojom konte úctyhodných 3803 kg.