Výborná správa zo ZŠ Vyhne

  Sme veľmi radi, že začiatkom nového školského roka môžeme v projekte privítať 47-meho účastníka, nášho tradičného partnera ZŠ Vyhne. Zároveň s prihláškou nám poslali aj správu o aktivite svojich žiakov a pedagógov, v rámci ktorej vyčistili prírodné plochy okolo svojej školy a odstránili z nich 40 kg odpadu. Ďakujeme za vašu pomoc prírode, ktoré je zároveň pozvánkou pre nás ostatných na septembrový a októbrový boj s odpadom v lesoch, počas ktorého, ako pevne veríme, ešte nejakú tú tonu smetí z prírody von vynesieme!