Správa z SOŠ polytechnickej Ružomberok

Už prvé prázdninové dni nám vyčarila úsmev na tvárach táto potešujúca správa z Ružomberka:

V dňoch 26 a 28.6.2023 sa žiaci tried III.B a II.B, zúčastnili zberu odpadu, v rámci projektu 200 ton z lesa von. Žiaci aj dozorkonajúci vyučujúci nazbierali 38 kg odpadu, na zelených plochách v Ružomberku. Konkrétne: Kalvária, Hrabovo, parky pri Váhu až po veľké Tesco. V septembri budeme pokračovať.