Siedmaci z Pezinka v akcii

Dnes sa do aktivít projektu pustilo aj 43 siedmakov zo ZŠ Na bielenisku Pezinok. Obišli hájik popri škole, blízky potok, okolie areálu Rozálka a okolie rybníka. Žiaci ukázali, že nie sú ľahostajní ku svojmu okoliu, vyzbierali 7,5 kg odpadu, pričom vzorne roztriedili aj plastový, papierový a sklenený odpad. Našli aj vyhodené hrable, ktoré „zrecyklovali“ a použijú ich pri úprave okolia školy. Pre žiakov aj pedagógov bolo mimoriadne potešiteľné zistenie, že ich mesto a okolie je čisté a odpadu našli len veľmi málo. To je moment, ktorý vám, Pezinčania, môžu mnohí na Slovensku len závidieť!