Lesníci z Banskej Štiavnice v akcii

Voľnejšie školské koncoročné dni využila aj SOŠ lesnícka Banská Štiavnica na upratovanie lesa. V utorok 27. júna sa 20 žiakov s poriadnou chuťou pustilo do čistenia turisticky vyhľadávanej lokality Červená studňa. Žiaci pracovali v dvoch skupinách a vďaka dobrej organizácii práce, ale aj spolupráci s Mestskými lesmi Banská Štiavnica sa im podarilo odpratať z lesa na zberný dvor poriadnu kopu odpadu – 950 kg! Tak to je výkon hodný uznania! O čo lepšie a príjemnejšie sa teraz bude turistom prechádzať v čistom lese.