Potešila nás pekná správa zo ZŠ Hanušovce nad Topľou

„V deň narodenín našej planéty Zem sa žiaci a učitelia našej školy rozhodli byť aktívni, zodpovední a nápomocní pri ochrane a čistote životného prostredia. 610 žiakov si vyhrnulo rukávy, vzali vrecia a starostlivo vyzbierali 125 kg  odpadkov.

Areál školy, kvetinové záhony a blízke okolie školy sa snažili vyčistiť žiaci I. stupňa. Studničky, popri náučnom chodníku Herlica v obci Petrovce, vyčistili starší žiaci v rámci aktivít Zelenej školy, kde vyzbierali spolu 19 kg odpadu. Ďalšie tri skupiny žiakov prispeli k čistote svojich obcí: Remeniny, Pavlovce a Ďurďoš, pričom spolu vyzbierali 31 kg odpadu. Dôležitosť chrániť našu planétu si uvedomovali aj žiaci v elokovanom pracovisko ZŠ, ktorí naplnili kontajner 40 kg odpadkov. Z čistého vzduchu v uliciach mesta Hanušovce n/T a v okolí kaštieľa sa tešili ďalšie skupiny žiakov a ich učitelia, ktorí prispeli ďalšími 35 kg odpadu. No a najstarší žiaci pomáhali pri klimatickej kríze a to vyčistením dažďovej záhrady, pocitového chodníka, bylinkovej záhrady, osadení zelenej steny, pri výstavbe nového jazierka a vodozádržných nádrží na zachytávanie dažďovej vody vo vnútrobloku školy. Na konci tohto dňa boli všetci unavení, avšak s úsmevom na tvári žiarili šťastím. Našej planéte zapriali naďalej veľa čistých riek, potokov a jazier, čisté lesy a vzduch, zdravé rastliny a zvieratá a žiadne odpadky, aby nás tešila po ďalšie milióny rokov. Všetkým pomocníkom ďakujeme.“