Pestrá nádielka aktivít pre deti v Hybe

ZŠ s MŠ Hybe pripravila pre svojich žiakov na 21.4. – Deň Zeme viacero aktivít. Tí absolvovali najprv zaujímavé prednášky na tému „Lesný ekosystém“ od pracovníkov Urbárskeho pozemkového spoločenstvy Hybe, potom sa stretli s rôznymi zvieratkami, zatrúbili si na lesnom rohu, ohmatali jelenie parožie… no a potom poď ho čistiť hybský chotár! Za 2,5 hodiny vyzbierali žiaci a ich pedagógovia 340 kg odpadu, ktorí roztriedený do vriec odviezli pracovníci Obecného úradu. Vďaka za pekné aktivity aj vašu pomoc prírode žiaci a pedagógovia z Hybe!