Vo Veľkom Krtíši veľká akcia!

Správa o naozaj skvele zorganizovanej akcii prišla zo ZŠ Vsevoloda Čechoviča Veľký Krtíš. V piatok 28.4.2023 si 137 žiakov, 11 pedagógov a 3 asistenti pripomenulo Deň Zeme naozaj obdivuhodným spôsobom. 

5. ročník sa prešiel do Plachtinskej doliny, kde mal v spolupráci s PZ Plachtince pripravenú besedu o ochrane a starostlivosti o živočíchov a cestou vyzbierali odpad.

6. ročník mal prednášku „Ako sa starať o vinohrad bez zaťaženia“, Gruntovačku s viceprimátorom mesta a žiakmi SOŠ Veľký Krtíš.

7. ročník v spolupráci so združením Šóšárskych prameňov vyčistil areál, vyhrabal lístie a vyzbieral odpad

8. a 9. ročník navštívil Dedinské múzeum Aladára Zselyho a minerálny prameň Šťavica a vyzbieral odpad v jeho okolí.

     Jedným z výsledkov výborne vymyslenej, pripravenej a zorganizovanej akcie, kde sa vzdelávanie, poznávanie a výchova vhodne preplietli s dobrovoľníctvom a pomocou prírode, bolo 1128 kg vyzbieraného odpadu. O úspechu medzi žiakmi svedčia aj tieto krásne fotky: