Parádne akcie žiakov aj rodičov zo Stropkova

21.4.2023 sa žiaci ZŠ Mlynská v Stropkove rozhodli vyčistiť lesopark v Stropkove pod vrchom Ščob, ktorý všetci poznajú ako časť „Pod vlekokm“. Zapojilo sa približne 200 žiakov.
Najzaujímavejším postrehom dňa, bola aj postupná zmena otázok.
Z rána zaznievalo z úst žiakov: „Načo toľko vriec ?“, okolo poludnia už to boli otázky: „Nemáte ďalšie vrecia ?“ Aj to svedčí o tom, že mladej generácii záleží na prostredí okolo nás. K zlepšeniu životného prostredia pristúpili naozaj zodpovedne, o čom svedčí aj množstvo vyzbieraného odpadu – 678,- kg. Najviac triedy 5. A  – 78 kg a  6.C – 65 kg.

Súrodenci Vanesa Majerníková s bratom Leom z 5.A ZŠ Mlynská v Stropkove, spolu s rodičmi
a priateľmi sa rozhodli vyčistiť okolie toku Domaše a lesa pri poľovníckej chate nad obcou Turany Nad Ondavou. Vyzbierali spoločne 890 kg odpadu. Na akciu sa pripravili zodpovedne, bez auta s prívesným vozíkom by to určite nezvládli.