Vydarená akcia „GERAVY“

Dňa 14.10.2022 sa učitelia a žiaci našej školy podujali na „čistiacu“ akciu spojenú s výstupom na Geravy. Zvolili sme tú náročnejšiu, ale zaujímavejšiu trasu-po rebríkoch. Bol to neskutočný zážitok plný vzdychov, fučania, sem-tam nadávok, ale ten pocit, keď sme všetci úspešne a to musím dodať, že boli s nami i kolegovia presahujúci vek 60 !,bol neopísateľný a neskutočný. Počasie síce nebolo gýčovo preslnené a bezoblačné, ale aspoň sme sa nespotili a s chuťou si po náročnom výstupe vychutnali horúcu čokoládu na Dedinkách.

Napriek plnej zbroji v podobe vriec, rukavíc a iných ochranných materiálov, musíme skonštatovať, že do vriec nebolo ani čo dať, pretože touto trasou chodia buď len disciplinovaní a uvedomelí turisti, alebo medvedeJ. Takže v konečnom dôsledku sme mali až dvakrát dobrý pocit. Prvýkrát z toho, že sme prekonali samých seba a druhýkrát z toho, že to s nami Slovákmi nie ešte až také zlé, …aspoň čo sa ekotémy týkaJ

                                                                                    S pozdravom skupinka ekoturistov

 z SOŠ obchodu a služieb v Rožňave