ZŠ Mlynská Stropkov

Posledný októbrový týždeň sa piataci zo ZŠ Mlynská Stropkov, na podnet svojho triedneho učiteľa rozhodli, že spravia niečo dobré pre prírodu. Pustili sa do čistenia okolia rieky Ondava, popri tom aj neporiadku na zástavke autobusu. Spolu na týchto miestach natlačili do vriec 180 kg odpadu. Dávame klobúk dole a ďakujeme za vašu aktivitu a nezištnú pomoc prírode Stropkovčania!