Veľký Park Dr. Antala Kissa v Rožňave je ľahší

Veľký Park Dr. Antala Kissa v Rožňave je ľahší o 45,5 kg odpadu. Odniesli ho odtiaľ žiaci z SOŠ technickej, sídliacej práve v tomto meste, ktorí si v piatok 25.6.2021 urobili brigádu v rámci nášho spoločného projektu. Veľmi dobrý nápad, ďakujeme Rožňavčania za vašu aktivitu a prácu na očistení prírody!