V Bratislave vyčistili 4 lokality

Stredná zdravotnícka škola a Stredná škola podnikania, obe z Bratislavy sa dali dokopy a v čase od 4. – 28.6.2021 urobili poriadok v lesných porastoch na Devínskej Kobyle, Lužných lesoch Rusovce, v Lesoparku v Bratislave a na Veľkom Dražiaku v Petržalke. Spolu odtiaľ odstránili 83,5 kg nežiadúceho odpadu. Ďakujeme vám Bratislavčania za ochotu a snahu pomôcť prírode a držíme prsty do ďalších aktivít!