Plné vrecia v Bobrove

Májové výjazdy za čistou prírodou podnikli v hojnom počte žiaci a pedagógovia zo ZŠ s MŠ Bobrov. Počas dvoch aktivít naplnili odpadkami spolu 22 vriec. Najprv v okolí Oravskej priehrady – „Za kalváriou“ vyzbierali s 18 žiakmi do 7 vriec 79 kg a neskôr okolo cesty druhej triedy smerom ku hraničnému prechodu s Poľskom uviazlo v ďalších 15 vreciach 80 kg odpadu. Tu však bola početnejšia skupina – 50 žiakov. Za májové upratovanie a očistenie prírody od 159 kg odpadu patrí dobrovoľníkom z Bobrova veľká vďaka a pochvala!