Aj pri Váhu je už čistejšie

Deviataci Základnej školy Komenského v Púchove sa už tiež pustili do upratovania v prírode. Vybrali si lokalitu Odhánky pri Váhu, kde dali do poriadku časť lužného lesa. Strávili tam síce pomerne krátky čas, ale stihli vyzbierať 43 kg povaľujúceho sa odpadu, ktorý odniesli tam, kam patrí. Pozdravujeme usilovných deviatakov do Púchova a posielame úprimné ďakujeme!