Aktivita v Pezinku

    Ďalšiu potešiteľnú správu sme dostali z Pezinka. ZŠ Na bielenisku vytiahla do boja s odpadom v prírode tentokrát s 58 deviatakmi. S elánom a dobre naladení vyzbierali žiaci končiaceho ročníka spolu 23 kg odpadu. O tom, že robiť užitočné a zmysluplné veci môže byť aj celkom zábavné svedčia najlepšie priložené fotky. Ďakujeme Pezinčania!